تبلیغات
انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام - نقش مدل‌ها در معرفت دینی1

نقش مدل‌ها در معرفت دینی1

تاریخ:شنبه 19 اسفند 1391-08:51 ق.ظ

مطلب زیر معرفی کاملی از عقود اسلامی می باشد که توسط دوست عزیز آقای (سید سلمان مرتضوی) آورده می شود...مطلب زیر معرفی کاملی از عقود اسلامی می باشد که توسط دوست عزیز آقای (سید سلمان مرتضوی) آورده می شود...
                                                             معرفی کامل عقود اسلامی

قرض‏الحسنه:

قرض‏الحسنه عـقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین( قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر     ( قرض‏گیرنده) تملیك می‏كند كه قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امكان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید.

بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی كه به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:

الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امكانات، برای ایجاد كار جهت كسانی كه فاقد این‏گونه امكانات می‏باشند، در شكل تعاونی.
ب- كمك به امر افزایش تولید، با تاكید بر تولیدات كشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری

هزینه های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏گیرنده دریافت خواهد شد.

مشاركت مدنی:

 مشاركت مدنی، عبارت است از درآمیختن سهام الشركه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.

مشاركت مدنی توسط بانك‏ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏های: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت باید مشخص باشد.

‌شركت مدنی در صورتی تشكیل و تحقق خواهد یافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدی خود را به حساب مخصوصی كه در بانك برای شركت افتتاح می‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی كه تمام یا قسمتی از سهم الشركه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشاركت مدنی، این سهم الشركه به مدیر یا مدیران شركت مدنی تحویل گردد.
‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدنی می‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد. مشاركت مدنی پس از اتمام موضوع شركت، تصفیه و مرتفع می‏شود.

بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدنی تصریح نمایند كه مدیر و یا مدیران شركت‏های مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می‏شوند، ‌بیش از مال الشركه واریزشده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.

مشاركت حقوقی:

 منظور از مشاركت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از "سرمایه" شركت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‏های سهامی موجود.

بانك‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شركت‏های سهامی را كه برای امور مذكور تشكیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعیت شركت‏های سهامی را كه سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشاركت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانك ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی حاكی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشاركت باشد.

حداقل نسبت سرمایه شركت‏هایی كه بانك‏ها در آنها مشاركت می‏نمایند، به كل منابع مالی این قبیل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزی تعیین خواهد شد.

بانك‏ها می‏توانند سهام خود در شركت‏های سهامی را به فروش برسانند.

بانك مركزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت یك و یا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یك شركت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یك و یا چند بانك از محل مذكور،‌ در یك شركت سهامی موجود را تعیین نماید.

سرمایه‏گذاری مستقیم: 

سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانك‏ها. بانك‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‏گذاری نمایند. نسبت سرمایه به كل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداری‌، نباید از چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمایه‏گذاری ثابت برای اجرای این‏گونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از: سرمایه و یا سایر منابع ) تأمین شود. اجرای طرح‏های سرمایه گذاری مستقیم با تشكیل شركت‏های سهامی مجاز می‏باشد. شركت‏های سهـامی كه طبق این مقررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكیل می‏گردند، تابع اساسنامه ، مقررات و آئین‏نامه های ناظر به خود می‏باشند.

بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمایه‏گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانك) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه‏گذاری مستقیم از محل منابع بانك و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در این قبیل طرح‏ها، در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

 مضاربه:

 مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین ( مالك ) عهده دار تأمین سرمایه ( نقدی) می‏گردد؛ با قید اینكه طرف دیگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.

بانك‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالك، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ قرار دهند.بانك‏ها در اعـطای این تسهیلات به تعاونی‏های قانونی اولویت خواهند داد. بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند. انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزی تعیین و اعلام خواهد شد.

معامله سلف:

 منظور از معامله سلف پیش‏خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعی )
بانك‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ ‌اعم از اینكه مالكیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد ـ منحصراً بنا به درخواست این‏گونه واحدها، مبادرت به پیش‏خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.

بانك‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش‏خرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشند. مگر اینكه مبیع قبل از سررسید به بانك تحویل شده باشد.

پیش‏خرید محصولات واحدهای تولیدی، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانك‏ها در صورتی مجاز است كه این‏گونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست‏كننده، تولید شود.

ب ـ سریع الفساد نباشد. ( مگر اینكه امكان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشدج ـ سهل‏البیع باشد.

منظور از عبارت "سهل البیع" آن است كه هنگام پیش‏خرید، بانك اطمینان حاصل نماید كه محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.

قیمت پیش‏خرید محصولات تولیدی توسط بانك‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت، از جمله: پیش‏بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانك، تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش‏خرید نباید از قیمت نقدی این‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

بانك‏ها مكلف‏اند؛ در معاملات پیش‏خرید محصولات تولیدی، موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی كه مشخص‏كنندة قیمت باشد.

ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش‏خرید محصولات پیش‏خرید شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.

ج ـ تعیین تاریخ تحویل.

د ـ تعیین مقدار، تعداد، ‌وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.

هـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش‏خرید شده .

بانك‏ها در صورتی مجاز به پیش‏خرید محصولات تولیدی می‏باشند كه زمان تحویل كل محصولات به بانك (از تاریخ انجام معامله) حداكثر معادل یك دوره تولید باشد، مشروط بر اینكه به هرحال از یك‏سال تجاوز ننماید.

فروش اقساطی:

 منظور از فروش اقساطی عبارت است از: واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر، به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی:

بانك‏ها می‏توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدكی و ابزار كار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبی و تعهد متقاضیان ،‌ مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذكور، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یك دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
قیمت فروش اقساطی كالاهای فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانك تعیین خواهد شد.

مدت وصول قیمت فروش كالاهای مذکور نباید از یك دوره تولید و حداكثر از یك‏سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداكثر تا یك‏سال دیگر، با موافقت بانك مركزی، قابل افزایش خواهد بود.

در صورتی كه فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یك‏سال ـ حسب مورد ـ توسط بانك ذی‏ربط تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات:

این اموال شامل ماشین آلات و تاسیساتی می‏باشد كه طول عمر مفید آنها طبق جدولی كه توسط بانك مركزی تهیه خواهد شد،‌ بیش از یك سال باشد. بانك‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: صنعت، معدن،‌ كشاورزی و خدمات، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست كتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این‏گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی، به فروش برسانند.
قیمت فروش اقساطی اموال مذکور، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانك تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش اقساطی این اموال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید . مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‏برداری، به تشخیص بانك خواهد بود.

اجاره به شرط تملیك:

 اجاره به شرط تملیك، عقد اجاره‏ای است كه در آن شرط شود: مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، ‌عین مستأجره را مالك گردد. بانك‏ها می‏توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدماتی، كشاورزی ، صنعتی و معدنی ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیك بنمایند.

بانك‏ها می‏توانند منحصراً بنا به درخواست كتبی و تعهد متقاضی ، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیك و استفاده خود ، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات فوق را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیك، در اختیار متقاضی قرار دهند.

جعاله:

جعاله عبارت است از: التزام شخص "جاعل" یا " كارفرما" به ادای مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد. طرفی كه عمل را انجام می‏دهد "عامل" یا "پیمانكار" نامیده می‏شود.
بانك‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ یا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمایند.

در مواردی كه بانك عامل جعاله می‏باشد، باید در قرارداد جعاله، ‌اختیار بانك برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت، بانك مكلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.

در مواردی كه بانك جاعل جعاله باشد، عامل می‏تواند با موافقت بانك انجام قسمتی از كار را به دیگری واگذار نماید.
تدارك مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل، می‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد .

دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان " پیش‏دریافت " و یا " پیش‏پرداخت"، با رعایت ضوابط حداقل و یا حداكثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‏باشد

-        ارائه شده توسط دانشجوی گرامی آقای محمد علی محمدی(دانشجوی سال چهارم رشته ی الهیات)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
joma jewellery karma bracelet
دوشنبه 20 فروردین 1397 08:57 ب.ظ
Be among the first to preview an beautiful assortment
of Gold ornaments, engaging making costs and excellent service.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:10 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Blundering Ben
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:09 ب.ظ
I frequently consist of a sentence or two about something personal happening in my own life.
on Bing. Plus my very own individual web sites are
Only the thing you have to do is seek out wholesale suppliers of such
items to have a diminished price.
garciniacambogiapremium.net
جمعه 17 فروردین 1397 02:29 ق.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
پنجشنبه 16 فروردین 1397 08:30 ب.ظ
Have been taking little over a month.
john lewis joma jewellery
چهارشنبه 15 فروردین 1397 10:42 ب.ظ
The fact that you can stretch 1g of gold into a string more than 2
miles long involves be amazing.
Robert's BJ boy
چهارشنبه 15 فروردین 1397 09:09 ب.ظ
I've been dealing with these clone opinions consistently now.
http://garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 02:54 ب.ظ
Have been taking little over a month.
joma jewellery glasgow
چهارشنبه 15 فروردین 1397 01:59 ب.ظ
By familiarizing yourself with the kinds and designs of Welsh gold jewellery you will be able
to select the perfect diamond ring for your loved one.
joma jewellery stockist sheffield
چهارشنبه 15 فروردین 1397 05:49 ق.ظ
So subsequent time you get able to go out to a membership, make sure that
to keep your neck and wrists free for the final addition to your outfit.
How do you get taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:40 ب.ظ
I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your
article. But should remark on some general things,
The site style is great, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers
How much can you grow from stretching?
شنبه 14 مرداد 1396 01:30 ق.ظ
Hey I am so thrilled I found your blog, I really found you by
accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Regardless I
am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a
all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but
I have book-marked it and also added your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.
How do you strengthen your Achilles tendon?
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:52 ب.ظ
Thanks , I have recently been looking for information approximately
this topic for ages and yours is the best I have came upon till now.
But, what in regards to the conclusion? Are you
sure about the source?
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:18 ب.ظ
Wow, marvelous weblog layout! How long have you been running a blog for?

you make running a blog glance easy. The total glance of your website is wonderful, let alone the content material!
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 08:12 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your site.

It appears like some of the text in your content are running off the screen.
Can someone else please comment and let me know if this
is happening to them too? This may be a issue with my web browser because I've had
this happen previously. Kudos
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:32 ق.ظ
Tremendous issues here. I am very glad to peer your post.
Thanks so much and I'm having a look forward to touch you.
Will you please drop me a mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo